دانلود جزوه استاد خراسانی بهمراه 207 تست      جزوه حسابرسی1 استاد جمشید اسكندری           

دانلود 50 تست حسابرسی 1                            دانلود حل تمرینات اصول حسابرسی1 و2

دانلود سوالات حسابرسی1 پیام نور     

   دانلود سوالات حسابرسی 2 پیام نور

   

 

نظرات()